Inwent Herbs S.C.
Nina Koczubik, Ewa Gilewicz, Dariusz Gilewicz

ul. Łabędzia 13
20-335 Lublin
NIP: 946-264-95-96
REGON: 061712859
Pekao S.A. : 66 1240 2496 1111 0010 5929 2112

533 533 607

konsultant medyczny
dostępny 09:00 – 17:00

Email nkoczubik@inwentherbs.pl

533 533 815

biuro
dostępny 09:00 – 17:00

Email biuro@inwentherbs.pl

533 533 158

dział handlowy
dostępny 09:00 – 17:00

Email w.dworak@inwentherbs.pl